Соколски дом

Информације

Радно време


08:00 – 23:00

Telefon


066/88-58-611

Ценовник

cene

Кућни ред

Сви запослени су дужни да се брину о објектима који су им дати на управљање и коришћење.
У објектима мора да се одржава ред, рад и дисциплина.
Дежурни радниси су у обавези да:
-    Воде књигу евиденције коришћења спортског објекта
-    Воде рачуна о доласку и одласку спортиста и других корисника
-    Тренери или професори кључ од свлачионица задужују лично од дежурног радника и истом враћају
-    Пре и после тренинга дежурни мора да утврди евентуалне настале штете на објекту и да одмах упозори руководство и корисника о насталој штети и да исто упише у књигу дежурства
Корисници морају имати чисту спортску обућу и одећу коју доносе са собом
Најстрожије се забрањује долазак и коришћење објекта екипама са бројем мањим од 10 чланова, осим тениса и стоног тениса.
Свака настала штета која коју дежурни не констатује и не именује корисника који је штету нанео, надокнадиће дежурни.
Одговорност за нестале личне ствари корисника сносе тренери, професори и наставници одговорни за екипе.
Најстрожије је забрањено уношење бицикала, мотора и ролера у спортским објектима.
Забрањено је пушење као и уношење и конзумирање алкохола у спортским објектима.

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Субота

Недеља

08:00 09:00 ЧИШЋЕЊЕ 08:00 09:00 ЧИШЋЕЊЕ 08:00 09:00 ЧИШЋЕЊЕ 08:00 09:00 ЧИШЋЕЊЕ 08:00 09:00 ЧИШЋЕЊЕ 08:00 08:30 ЧИШЋЕЊЕ 08:00 08:30 ЧИШЋЕЊЕ
09:00 10:00 ФК ВИОЛА 09:00 10:00 ОШ ВУК КАРАЏИЋ 09:00 10:00 ФК ВИОЛА 09:00 10:00 ОШ ВУК КАРАЏИЋ 09:00 10:00 ФК ВИОЛА 08:30 09:30 ФК ВИОЛА 08:30 09:30 ФК ВИОЛА
10:00 11:00 ОШ ВУК КАРАЏИЋ 10:00 11:00 ОШ ВУК КАРАЏИЋ 10:00 11:00 ОШ ВУК КАРАЏИЋ 10:00 11:00 ОШ ВУК КАРАЏИЋ 10:00 11:00 ОШ ВУК КАРАЏИЋ 09:30 13:00

ОКК ЋУПРИЈА

УТАКМИЦА

09:30 13:00

ОКК ЋУПРИЈА

УТАКМИЦА

11:0 014:00 ТЕХНИЧКА ШКОЛА 11:0 014:00 ТЕХНИЧКА ШКОЛА 11:00 14:00 ТЕХНИЧКА ШКОЛА 11:00 14:00 ТЕХНИЧКА ШКОЛА 11:00 14:00 ОШ ВУК КАРАЏИЋ
14:00 15:00 СУП 14:00 15:00 СУП 14:00 15:00 СУП 14:00 15:00 СУП 14:00 15:00 ТК СЛАВИЈА 13:00 15:00 ТК СЛАВИЈА 13:00 15:00 ТК СЛАВИЈА
15:00 16:00 ФК ВИОЛА 15:00 16:00 ЧИШЋЕЊЕ 15:00 16:00 ЧИШЋЕЊЕ 15:00 16:00 ФК МОРАВА 15:00 16:00 ТК СЛАВИЈА 15:00 17:00 ТК СЛАВИЈА 15:00 17:00 ТК СЛАВИЈА
16:00 17:00 ФК МОРАВА 16:00 17:00 ФК ВИОЛА 16:00 17:00 ФК ВИОЛА 16:00 17:00 ФК ВИОЛА 16:00 17:00 ТК СЛАВИЈА
17:00 18:30 ЕЛДИС 17:00 18:30 ШКОЛИЦА СПОРТА 17:00 18:00 ФК ВИОЛА 17:00 18:30 ШКОЛИЦА СПОРТА 17:00 18:00 КК КНЕЗ ЛАЗАР 17:00 18:30

ОК РАВНО

УТАКМИЦА

17:00 18:30

ОК РАВНО

УТАКМИЦА

18:30 19:30 ОКК ЋУПРИЈА 18:30 19:30 АК МОРАВА 18:00 20:00 ОКК ЋУПРИЈА 18:30 19:30 ОКК ЋУПРИЈА 18:00 19:30 ОКК ЋУПРИЈА 18:30 20:00

ОК РАВНО

УТАКМИЦА

18:30 20:00

ОК РАВНО

УТАКМИЦА

19:30 21:00 ИНТЕРНАТ 19:30 21:00 КК КНЕЗ ЛАЗАР 20:00 21:00 ИНТЕРНАТ 19:30 21:00 КК КНЕЗ ЛАЗАР 19:30 21:00 ОКК ЋУПРИЈА 20:00 21:00 РЕКРЕАЦИЈА 20:00 21:00 РЕКРЕАЦИЈА
21:00 22:30 ОК РАВНО 21:00 22:30 ОКК ЋУПРИЈА 21:00 22:00 РЕКРЕАЦИЈА 21:00 22:30 ОКК ЋУПРИЈА 21:00 22:30 ОКК ЋУПРИЈА 21:00 22:00 РЕКРЕАЦИЈА 21:00 22:00 РЕКРЕАЦИЈА